Het is eindelijk zover: vanaf 30 juni zijn evenementen weer toegestaan

Vanaf 30 juni mogen evenementen buiten doorgaan zonder 1,5 meter afstand. Het gaat zo goed met de coronacijfers dat evenementen weer op volledige bezoekerscapaciteit door kunnen gaan, besloot het kabinet vrijdag.

Om binnen te komen moeten bezoekers een test- of een vaccinatiebewijs laten zien. Mensen die kort geleden corona hebben gehad, mogen ook worden toegelaten. Bezoekers moeten zich maximaal 40 uur van tevoren hebben laten testen. Eenmaal op het evenemententerrein hoeven mensen geen mondkapje te dragen en geen afstand te houden.

Er is wel een aantal beperkingen: tot 28 juli mogen er niet meer dan 25.000 bezoekers komen, en evenementen mogen niet langer dan vierentwintig uur duren. Meerdaagse festivals zijn dus tot eind juli nog niet toegestaan. Na 28 juli mogen evenementen wel weer meerdere dagen duren, maar mensen moeten dan misschien tussentijds opnieuw getest worden.

Grote publieksevenementen waar geen toegangstesten kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld Pride Amsterdam, kunnen waarschijnlijk niet doorgaan. Wel is bekendgemaakt dat locaties die niet met toegangstesten werken, en waar mensen dus 1,5 meter afstand moeten houden, vanaf 30 juni weer meer dan honderd bezoekers mogen toelaten.

Ook goed nieuws voor sportfans: het kabinet overweegt vanaf 30 juni ook weer het maximale aantal toeschouwers toe te laten bij sportwedstrijden, mits gebruik wordt gemaakt van toegangstesten. De kans is groot dat voetbalwedstrijden komend seizoen weer voor volle stadions worden gespeeld.

Evenementen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden bij Testen voor Toegang

Vanaf vandaag (5 juni) mogen evenementen en attracties gebruik gaan maken van toegangstesten. Om tot een evenement of activiteit te worden toegelaten, moeten bezoekers dan een coronatoegangsbewijs laten zien.

Als je een evenement wil organiseren met toegangstesten, dan kan je je nu aanmelden op de website van Testen voor Toegang. Je moet daar aangeven hoeveel bezoekers je verwacht, en hoeveel coronatests er dus ongeveer zullen worden gedaan. Daar kan dan rekening mee worden gehouden, zodat er een goede inschatting kan worden gemaakt van de totaal benodigde testcapaciteit. 

Als je je wil aanmelden bij Testen voor Toegang moet je een bewijs van een vergunning of een vergunningsaanvraag hebben van de gemeente waar je evenement plaatsvindt. Het aan te raden je zo snel mogelijk aan te melden. Vanaf 1 juli kan dat uiterlijk drie weken voor de week waarin je evenement plaatsvindt.

Testen voor Toegang streeft ernaar organisatoren binnen 9 werkdagen te laten weten of er genoeg testcapaciteit is voor hun evenement. Ook de gemeente wordt op de hoogte gesteld, want uiteindelijk is het de gemeente die beslist of en hoe het evenement kan plaatsvinden (of er nou genoeg testcapaciteit is of niet).

Op de website van Testen voor Toegang vind je meer informatie over het gebruik van toegangstesten. Er wordt bijvoorbeeld meer uitgelegd over het informeren van bezoekers, het trainen van medewerkers, het gebruik van de CoronaCheck Scanner, en het inrichten van de entree van je evenement.

Voor evenementen die toegangstesten inzetten, zal er meer mogelijk zijn dan voor evenementen die dat niet doen. De precieze regels worden waarschijnlijk komende dinsdag bekendgemaakt. We houden je daar natuurlijk van op de hoogte.

Hoe gaat het nu met het garantiefonds?

Toen het garantiefonds voor evenementen in januari werd aangekondigd, konden organisatoren eindelijk weer beginnen met het organiseren van evenementen. Er was weer perspectief na een zwaar en onzeker jaar. Omdat het garantiefonds nu, ruim vier maanden later, nog steeds niet rond is, wordt de branche echter opnieuw in een lastige positie gebracht. Maar nadat er laatst in een uitzending van EenVandaag aandacht werd besteed aan het onderwerp, lijkt er iets meer schot in de zaak te komen.

Toen de details van de regeling in maart bekend werden gemaakt, zagen wij dat de branche weer in beweging kwam. In korte tijd kreeg Klap No Risk een groot aantal aanvragen voor evenementenverzekeringen binnen. We hebben rond de €200 miljoen aan annuleringsdekking geoffreerd, en daarmee hebben alleen onze klanten dus al genoeg aanvragen gedaan om aanspraak te maken op meer dan 50% van het fonds.

Sinds het garantiefonds ruim vier maanden geleden werd aangekondigd, is er echter nog steeds niet meer duid

elijkheid. Het verder uitwerken van de regeling kost veel te veel tijd – en deze tijd kan de branche zich absoluut niet veroorloven. Organisatoren kunnen zich nog steeds niet aanmelden voor het fonds, terwijl de overheid heeft gezegd dat evenementen vanaf 1 juli door mogen gaan (als de coronacijfers dat toelaten natuurlijk). De verwachting is dat het loket waar evenementen kunnen worden aangemeld begin juni opengaat,  maar omdat evenementen lange voorbereidingstijden hebben zitten organisatoren in een lastig parket. De organisatoren van verschillende evenementen, zoals Welcome to the Future en Wildeburg, hebben dan ook al besloten hun evenement te cancellen.

Conceptaanvragen versnellen het proces

Doordat de positie waarin de evenementenbranche zich bevindt laatst werd belicht in een uitzending van EenVandaag, lijkt de overheid een beetje te zijn wakker geschud. Het is nu mogelijk gemaakt conceptaanvragen in te dienen op de website van de RVO. De overheid beoordeelt deze aanvragen alvast, zodat alles snel rond kan zijn als de regeling – hopelijk dus begin juni – officieel van start gaat. Daarnaast heeft de overheid aangegeven dat organisatoren geen compleet afgeronde vergunning van de gemeente nodig hebben, maar dat een schriftelijk voornemen tot het verlenen van een vergunning nu ook voldoende is. Ook is het aanvragen van een offerte voor een annuleringsverzekering al een tijdje genoeg om in aanmerking te komen voor het garantiefonds; je hoeft de verzekering nog niet aan te vragen.

Hopelijk wordt het garantiefonds nu echt bijna geopend, zodat organisatoren zonder belemmeringen aan de slag kunnen, en we eindelijk weer een mooie festivalzomer gaan meemaken.

‘Wij willen in eerste instantie een partner zijn voor evenementenmakers’

In de april/mei-editie van het tijdschrift EB Live is een interessant interview met Maarten van Klap No Risk verschenen. In het interview praat Maarten over de fusie tussen Klap en No Risk, die vrijwel precies samenviel met het begin van de coronacrisis. Ook bespreekt hij het effect dat de pandemie op de evenementenbranche heeft gehad,  en de manier waarop wij als verzekeringsmakelaar kunnen bijdragen aan risicomanagement bij de organisatie van evenementen.

Lees hier het interview in de april/mei-editie van EB Live.

De voorwaarden voor toelating tot het garantiefonds zijn bekend

Op 19 maart heeft de overheid de voorwaarden voor het garantiefonds voor evenementen bekendgemaakt in een kamerbrief. Evenementen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op het garantiefonds:

 • Er moeten twee eerdere edities van het evenement zijn georganiseerd.
 • Je moet voor de afgelopen twee edities van het evenement een annuleringsverzekering hebben afgesloten.
 • De regeling geldt voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december 2021 plaatsvinden. 
 • Evenementen die gepland stonden voor 1 juli, maar die verplaatst worden naar een datum tussen 1 juli en 31 december komen ook in aanmerking.
 • Evenementen moeten in Nederland plaatsvinden.
 • De regeling is bedoeld voor professionele organisatoren van betaalde publieksevenementen (festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen).
 • Gratis evenementen kunnen niet meedoen aan het garantiefonds.

Verder gelden de volgende regels:

 • Anders dan eerder werd aangekondigd, komen ook evenementen met minder dan 3.000 bezoekers in aanmerking.
 • Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het garantiefonds wordt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld.
 • Als een evenement moet worden geannuleerd vanwege de coronasituatie, dan ontvangt de organisator maximaal 100% van de gemaakte kosten. Van dat bedrag is 80% een gift; de andere 20% moet worden terugbetaald aan de overheid.
 • Fees aan de eigenaar van een sportevenement (internationale federatie of commerciële partij), gages van buitenlandse artiesten, afschrijvingskosten en investeringen in vaste activa vallen niet onder de subsidiabele kosten.
 • Organisatoren moeten zich aan de op het moment van het evenement geldende coronamaatregelen houden.

De overheid streeft ernaar 3 tot 6 weken van tevoren bekend te maken of evenementen door kunnen gaan. Het kan echter voorkomen dat evenementen korter van tevoren moeten worden geannuleerd.

Om een beroep te kunnen doen op de regeling, moeten organisatoren zich minstens drie maanden voor hun evenement aanmelden op de website RVO.nl. (Als je een evenement in juli organiseert, mag het korter van tevoren). Je moet daarbij de verzekeringspolis aanleveren van de annuleringsverzekering die je voor het evenement afsluit. Ook moet je de annuleringsverzekeringspolissen voor de twee meest recente, in Nederland gehouden edities van je evenement aanleveren.

Je kan Klap No Risk altijd even bellen of mailen als je vragen hebt over het garantiefonds. Wij zijn uiteraard altijd op de hoogte van de stand van zaken en de ontwikkelingen.

Er komt een garantiefonds van 300 miljoen euro voor de evenementenbranche

Het kabinet heeft donderdag aangekondigd dat er een garantiefonds van ten minste 300 miljoen euro wordt opgericht voor de evenementenbranche. Hierdoor kan de branche, die al sinds maart vorig jaar stilstaat, weer gaan opstarten.

Zonder hulp van de overheid kunnen evenementenorganisatoren niet beginnen met het voorbereiden van evenementen. Verzekeraars dekken het risico dat evenementen moeten worden afgelast vanwege de coronacrisis namelijk niet. En omdat de sector het in 2020 al zo zwaar te verduren heeft gehad, kunnen organisatoren dit risico over het algemeen absoluut niet zelf dragen.

De evenementenbranche vraagt de overheid daarom al een tijd lang een garantiefonds op te zetten, waarbij de overheid garant staat als evenementen door de coronacrisis niet door kunnen gaan. Organisatoren worden door een garantiefonds in staat gesteld te beginnen met het organiseren van evenementen. Het geeft hen de financiële zekerheid die nodig is om contracten aan te gaan met zzp’ers, artiesten en leveranciers.

Omdat het organiseren van een evenement lang duurt, moeten organisatoren nu al kunnen beginnen met de voorbereidingen. Anders zouden er – ook als het aantal coronabesmettingen naar beneden gaat en het samenkomen van grote groepen mensen weer kan – later dit jaar helemaal geen muziekfestivals, culturele evenementen en sportwedstrijden plaatsvinden.

Donderdag stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor het opzetten van een garantiefonds. Het garantiefonds wordt een onderdeel van een nieuw pakket aan economische steunmaatregelen. Het kabinet heeft aangegeven dat het fonds ten minste 300 miljoen euro zal bevatten, en dat het bedoeld is voor festivals, zakenbeurzen en sportwedstrijden die na 1 juli plaatsvinden en minimaal 3.000 bezoekers trekken.

Hoe het garantiefonds precies gaat worden ingevuld, moet nog verder worden uitgewerkt. We houden onze klanten op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Het kabinet stemt morgen over een garantiefonds voor de evenementenbranche

Het kabinet stemt morgen over het opzetten van een garantiefonds voor de evenementenbranche. Als het kabinet toezegt, kunnen organisatoren beginnen met het voorbereiden van evenementen voor komende zomer.

De evenementenindustrie is door de coronacrisis volledig tot stilstand gekomen. Sinds maart 2020 hebben er geen evenementen, concerten en festivals kunnen plaatsvinden. Omdat de 1,5-meter-regel op evenementen niet te hanteren is, bleef de branche ook stilstaan toen de maatregelen in de zomer werden versoepeld en andere sectoren weer (gedeeltelijk) opengingen. De evenementenbranche is daarom een van de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de crisis. Het omzetverlies is enorm, en organisatoren hebben een groot deel van hun personeel moeten ontslaan. Bovendien zat de hele keten aan zzp’ers, leveranciers en artiesten dit jaar grotendeels zonder werk.

Omdat de hele branche zou instorten als er in 2021 weer geen evenementen kunnen plaatsvinden, hebben we samen met een aantal andere leden van de Alliantie van Evenementenbouwers een plan geschreven voor het oprichten van een garantiefonds. Een garantiefonds zou organisatoren in staat stellen weer te kunnen beginnen met het organiseren van evenementen. Organisatoren kunnen nu nog niet starten met de voorbereidingen omdat verzekeraars evenementen niet meer willen verzekeren tegen annulering als gevolg van een pandemie, en organisatoren geen buffer meer hebben om zelf risico’s te nemen.

Morgen stemt de Tweede Kamer over een motie waarin de VVD en D66 het kabinet vragen dit garantiefonds voor 1 februari op te richten. Omdat evenementen een lange voorbereidingstijd hebben, is het belangrijk dat het garantiefonds er snel komt. Organisatoren kunnen dan op tijd beginnen met het boeken van artiesten en zzp’ers, en contracten aangaan met leveranciers.

Hopelijk zegt het kabinet toe, en wordt het garantiefonds binnenkort opgericht. Als de overheid het pandemierisico opvangt, kunnen wij weer gewoon evenementenverzekeringen gaan verstrekken, en dan kunnen organisatoren weer beginnen met het organiseren van mooie evenementen.

We zullen onze klanten de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen.