Vragen over wie, wat en per wanneer apparatuur verzekerd is

Een apparatuurverzekering is zowel bedoeld voor professionele fotografen als voor particulieren woonachtig in Nederland. Verzekeringnemers die in Nederland hun gewone verblijfplaats hebben of, als het een rechtspersoon betreft, in Nederland zijn gevestigd, kunnen een apparatuurverzekering bij ons aanvragen. 

Vanaf de dag dat je je woonadres niet langer in Nederland hebt kunnen wij geen dekking meer verlenen. Wij zijn dan genoodzaakt de verzekering per verhuisdatum te beëindigen. 

Met onze apparatuurverzekering kan de volgende apparatuur verzekerd worden:

 • Opnameapparatuur + toebehoren, zoals: camera’s, lenzen, statieven, geluidsapparatuur. 
 • Monitoren, recorders, players, backup-systemen, transportabele postproductie-apparatuur. 
 • Lichtapparatuur + toebehoren. 
 • (Mobiele) computerapparatuur (waaronder tablets zoals de iPad). Dit kan alleen verzekerd worden als ook hierboven vermelde  apparatuur wordt verzekerd. 
 • Kabels etc. 
 • Flightcases en ander verpakkingsmateriaal voor deze apparatuur. 
 • Drones (exclusief het vliegrisico). 

Let op: Mobiele telefoons kunnen niet meeverzekerd worden op de apparatuurverzekering. 

Bij het afsluiten van een verzekering zijn wij volgens de wet verplicht diverse controles uit te voeren, zoals bijvoorbeeld een controle naar jouw identiteit. Zodra wij de controles hebben uitgevoerd, en deze positief zijn afgerond, krijg je van ons een bevestiging van de dekking en de ingangsdatum. Vanaf dat moment is je apparatuur verzekerd. Uiteraard starten wij de controles direct nadat je aanvraag is binnengekomen en zullen we, als dat mogelijk is, de door jou aangegeven ingangsdatum hanteren. 

Je apparatuur is verzekerd als deze uit de auto wordt gestolen en er aantoonbare sporen van inbraak zijn, als je: 

 • genoodzaakt bent je apparatuur tijdens je dagelijkse werkzaamheden of activiteiten in de auto achter te laten; 
 • de apparatuur hebt achtergelaten in een auto die staat geparkeerd in een goed afgesloten gebouw, en er sprake is van inbraak; 
 • de apparatuur hebt achtergelaten in een auto uitgerust met een akoestisch alarmsysteem dat was ingeschakeld. 

Je bent alleen verzekerd als je voorzichtig genoeg bent geweest om diefstal van de apparatuur te voorkomen. Dit houdt in dat je passende maatregelen moet hebben genomen om diefstal te voorkomen – zoals het uit het zicht opbergen van de apparatuur in de auto. 

De vraag is natuurlijk of het verstandig is om kostbare apparatuur in de auto achter te laten. Je dient het risico in ieder geval zoveel mogelijk te beperken door zo min mogelijk achter te laten in de auto, of door minder mee te nemen als dat kan. De auto wordt niet gezien als ‘opslagruimte’ voor apparatuur, maar meer als tijdelijke noodvoorziening als er geen betere opbergmogelijkheid voorhanden is.  

Computerapparatuur (waaronder tablets) kan alleen verzekerd worden als de waarde hiervan de totale waarde van de verzekerde audiovisuele apparatuur (zoals camera’s, lenzen, etc.) niet overschrijdt. 

Het uitlenen van apparatuur aan bijvoorbeeld een collega, familielid of vriend is meeverzekerd. Incidentele verhuur kan als aanvullende dekking worden meeverzekerd. 

Apparatuur van inwonende gezinsleden kan op de verzekering worden meeverzekerd. Je moet dan wel een particuliere verzekering hebben afgesloten. 

Nee, telefoons zijn van de apparatuurverzekering uitgesloten. Dit geldt ook voor telefoons die als camera worden gebruikt. 

Ja. Als je zakelijk verzekerd bent is je apparatuur ook verzekerd als je deze particulier gebruikt. En dit geldt andersom ook. 

Vragen over de opgave en de waarde van de apparatuur 

Voor verzekerde spullen geldt soms een afschrijvingsregeling. Dat betekent dat de verzekeraar bij schade minder geld zal uitkeren als spullen na verloop van tijd of door gebruik in waarde zijn gedaald. 

Voor de apparatuurverzekering geldt geen afschrijvingsregeling. Maar het verzekerde bedrag kan wel door een expert worden getoetst. 

In principe willen wij van zoveel mogelijk items het serienummer hebben. Niet alle apparatuur heeft een serienummer, dan vul je hier een ‘x’ in op de apparatuurspecificatie. 

Als je zakelijk bent verzekerd kun je (in de meeste gevallen) de btw verrekenen. Je geeft de verzekerde waarde dan exclusief btw bij ons op. 

Als je particulier bent verzekerd, geef je de verzekerde waarde inclusief btw op. 

Als je zakelijk bent verzekerd maar je hebt de verzekerde waarde toch inclusief btw opgegeven, terwijl je de btw kunt verrekenen, dan krijg je in geval van schade het schadebedrag exclusief btw uitgekeerd. 

De verzekerde waarde wordt vastgesteld aan de hand van de informatie die jij doorgeeft. Dit kan de (oorspronkelijke) nieuwwaarde zijn, maar ook de tweedehands waarde. Wij adviseren de eigen aankoopwaarde aan te houden. In geval van schade is het verzekerde bedrag dan eenvoudig aan te tonen d.m.v. de aankoopnota (nieuw of tweedehands). Mocht je de aankoopnota niet meer hebben, dan dien je de waarde op een andere wijze aan te tonen (foto van bankafschrift of correspondentie van Marktplaats etc.). 

Als je niks hebt kun je bijvoorbeeld een foto maken van het item waarop het serienummer zichtbaar is en dit in je eigen administratie bewaren. In geval van schade kan hiernaar worden gevraagd. Wij hebben voor het afsluiten van de apparatuurverzekering geen aankoopnota’s nodig. 

Vragen over extra dekking 

Voor het wijzigen van het dekkingsgebied bestaan twee mogelijkheden: 

 1. Tijdelijke uitbreiding van het dekkingsgebied: Het dekkingsgebied is eens per jaar tijdelijk uit te breiden voor een periode van maximaal een maand. Als je hiervan gebruik wil maken, mail ons dan je polisnummer, bestemming, doel van de reis en de reisperiode, dan ontvang je van ons een premieopgave en na akkoord, tekenen wij dit aan op het polisblad. 

 1. Vaste uitbreiding van het dekkingsgebied: Je kunt een vaste uitbreiding van het dekkingsgebied alleen via de site doorgeven. Dit geldt dan tot minimaal de contractvervaldatum (1 april). Dit is bedoeld voor als je meer dan één keer per jaar buiten het verzekerde dekkingsgebied op reis gaat. 

Het is niet mogelijk om dit tijdelijk op te nemen. De dekking blijft van kracht tot minimaal de contractvervaldatum (1 april). 

Leaseapparatuur mag je opnemen in de apparatuurspecificatie. Deze apparatuur wordt door ons beschouwd als apparatuur in eigendom. Eventuele schadebetalingen worden aan jou uitgekeerd.  

 • Caravan: 
  Een caravan wordt gezien als een goed afsluitbare ruimte. Diefstal uit een caravan is verzekerd als er aantoonbare sporen van braak zijn. 
 • Camper: 
  Een camper is een motorrijtuig, hiervoor gelden dezelfde regels als voor het achterlaten van apparatuur in de auto (zie artikel 5.1 in de voorwaarden). 
 • Tent: 
  Bij gebruik van een tent kan voor het onbeheerd achterlaten van apparatuur in de tent geen dekking worden aangeboden. Een auto met alarm is dan een optie. 

De apparatuurverzekering is uit te breiden met de dekking ‘apparatuur niet in eigendom’. Deze dekking is bedoeld voor huur- of leenapparatuur. De optie kan worden toegevoegd via de website. Het is alleen mogelijk voor deze extra dekking te kiezen in combinatie met het verzekeren van eigen apparatuur. Het is een doorlopende dekking. De jaarpremie hiervoor bedraagt: 

 • Verzekerd bedrag tot € 5.000: Nederland € 50 / Europa € 60 / Wereld € 75 
 • Verzekerd bedrag tot € 10.000: Nederland € 100 / Europa € 120 / Wereld € 150 
 • Verzekerd bedrag tot € 15.000: Nederland € 150 / Europa € 180 / Wereld € 225 
 • Verzekerd bedrag tot € 20.000: Nederland € 200 / Europa € 240 / Wereld € 300 
 • Verzekerd bedrag tot € 25.000: Nederland € 250 / Europa € 300 / Wereld € 375 

Voor deze aanvullende dekking geldt hetzelfde eigen risico als voor de eigen apparatuur. De eventuele korting voor een verhoogd eigen risico wordt verrekend met bovengenoemde premie. Heb je daarnaast gekozen voor de aanvullende dekking ‘landoorlogsmolest’, dan geldt die dekking ook voor de apparatuur niet in eigendom en wordt er toeslag over de bovengenoemde premie berekend.

Met deze aanvullende dekking is het risico dat je loopt bij het professioneel verhuren van apparatuur verzekerd. Deze dekking is uitsluitend bedoeld voor incidenteel verhuur van de voor eigen gebruik bedoelde apparatuur. De premietoeslag hiervoor is 25%. 

Als je met je apparatuur in oorlogsgebied komt, kan je ervoor kiezen deze extra dekking af te sluiten. Als je apparatuur beschadigd raakt door oorlogsrisico’s (op het land), dan krijg je die schade vergoed. De premietoeslag hiervoor is 25% bij Nederland- en Europadekking en 50% bij werelddekking.

Vragen over collectiviteitsvoordelen 

Als je betalend lid bent van één van de volgende organisaties, dan kan je gebruikmaken van collectiviteitsvoordelen: 

 • PiXFactory 
 • Natuurfotografie Magazine 
 • Filmpeople / Filmstart
 • Nikon Club Nederland 
 • Photofacts Academy 
 • VERS 
 • NVJ  

Maak je gebruik van de collectieve apparatuurverzekering en is het lidmaatschap bij één van de bij ons aangesloten organisaties beëindigd? Dan verzoeken wij je vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij zetten de verzekering dan om naar het reguliere contract. 

Als je lid bent van een van de vermelde organisaties, dan kan je gebruikmaken van de volgende voordelen: 

 • Minimumpremie van € 70 per jaar. 
 • Standaard eigen risico van € 100 per gebeurtenis (i.p.v. € 200). Het eigen risico voor val- en stootschade blijft € 250 per gebeurtenis. 

Of: 

 • Premiekorting van 10% bij een standaard eigen risico van € 200 en € 250 voor val- en stootschade. 

Vragen over online wijzigen en schade melden 

In het onverhoopte geval van schade verzoeken wij je de schade te melden via het online schadeformulier op de website van onze partner DSV. 

Ook ontvangen wij graag: 

 • de aankoopnota van het beschadigde object; 
 • de aankoopnota van het (eventueel) vervangende object; 
 • een gespecificeerde reparatienota. En als reparatie niet mogelijk is, dan een verklaring waaruit blijkt dat de reparatiekosten de verzekerde waarde overschrijden. Je dient dan op verzoek de beschadigde apparatuur naar ons op te sturen; 
 • kopie aangifte. 

De documenten kan je toevoegen aan het online schadeformulier of per e-mail sturen naar schade@norisk.eu

Log hier in

Klik op ‘polisoverzicht’ 

Klik op polisdetails ‘openen’ 

Klik op ‘polis wijzigen’ 

De wijzigingsdatum staat standaard op vandaag, je kan ook een datum in de toekomst opgeven. 

Vul de reden van de wijziging in: wijziging verzekerde objecten of wijziging dekking. 

Je kan bij ‘Object gegevens’ nieuwe apparatuur invoeren, en klik dan op ‘toevoegen’. Je kan apparatuur afvoeren door erachter op ‘verwijderen’ te klikken. Voor het aanpassen van een object dien je het object te verwijderen en opnieuw in te voeren. 

Als je klaar bent, klik dan op ‘wijziging verzenden’. 

Na de verzending ontvang je een bevestigingsmail. Ontvang je deze niet, dan is de wijziging niet succesvol verzonden! 

Je kunt de gewijzigde apparatuurlijst online pas terugzien als wij de wijziging hebben verwerkt. 

Na 12 maanden kan je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering wordt dan 30 dagen na de datum van opzegging beëindigd. Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar info@norisk.eu

Fotograaf met camera en telefoon.jpg

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of opmerking? Vul dit formulier in, en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

*
*
*
*
*