Veelgestelde vragen 

Duidelijke antwoorden op de vragen die ons het meest gesteld worden over de evenementenverzekering.

Dat is een andere term voor de annuleringsdekking. Als je evenement moet worden onderbroken, uitgesteld, of afgelast, dan zorgt deze dekking ervoor dat je alle kosten die je maakt bij de organisatie van je evenement terugkrijgt van de verzekeraar. Het evenement moet wel worden onderbroken, uitgesteld, of afgelast vanwege omstandigheden die buiten de controle van de verzekerde plaatsvinden. Bij deze dekking geldt geen eigen risico. Annulering door non-appearance en slecht weer moeten apart worden verzekerd.

Organisatorische problemen, onvoldoende belangstelling, problemen met de vergunning/toestemming van de autoriteiten en het niet nakomen van contractuele verplichtingen. 

Slecht weer is niet standaard meeverzekerd, maar alleen als je de slecht weer-dekking afsluit. Slecht weer is wel meeverzekerd als: 1. de weersomstandigheden te beschouwen zijn als een natuurramp, of 2. de weersomstandigheden ertoe hebben geleid dat het pand waarin het evenement plaatsvindt onbruikbaar is geworden, of 3. de locatie van het evenement door extreme weersomstandigheden niet te bereiken is.  

Non-appearance dekking kan worden toegevoegd aan de annuleringsdekking. Je verzekert met deze dekking personen die zo belangrijk zijn dat het evenement zonder hen niet doorgaat (bijvoorbeeld grote artiesten). Als een evenement moet worden geannuleerd omdat de verzekerde persoon niet aanwezig kan zijn door bijvoorbeeld ziekte, dan is de schade gedekt. Je moet van tevoren doorgeven voor welke personen je non-appearance dekking wil afsluiten, en de verzekerde personen moeten gezond zijn op het moment dat de verzekering afgesloten wordt.

Een buitenevenement organiseren in Nederland is niet zonder risico’s. De weersomstandigheden kunnen zo slecht zijn dat een evenement moet worden onderbroken, afgelast of uitgesteld. Je kan ervoor kiezen deze dekking toe te voegen aan de annuleringsdekking.

Je moet extreem weer-dekking ten minste 14 dagen voordat het evenement begint aanvragen.

Veel evenementen worden georganiseerd in de veronderstelling dat er winst gaat worden gemaakt. Je kan ervoor kiezen de verwachte winst te verzekeren. Als het evenement dan moet worden onderbroken, afgelast of uitgesteld, dan krijg je de misgelopen inkomsten uitgekeerd.  

Je kan het materiaal dat wordt gebruikt op je evenement verzekeren tegen beschadiging of diefstal. Zowel gehuurd als eigen materiaal is gedekt. Je bent verzekerd als materiaal beschadigd raakt of gestolen wordt op de evenementenlocatie, of tijdens vervoer van en naar de locatie. Je bent niet verzekerd als de schade het gevolg is van normale slijtage. Diefstal is alleen gedekt als er geweld bij gepleegd is, of als er is ingebroken.

Je moet materiaal-dekking ten minste 14 dagen voordat het evenement begint aanvragen.

Dat is afhankelijk van wat de huurder en de verhuurder met elkaar hebben afgesproken. Wij adviseren om inclusief verzekering te huren, laat de eigenaar zijn eigen spullen verzekeren. Dit is misschien iets duurder, maar het scheelt bij een eventuele schade een hoop administratieve rompslomp.

– Annulering 
– Extreem weer 
– Non-appearance 
– Materiaal 
– Aansprakelijkheid 
– Ongevallen 
– Geld 
– Verlies van inkomsten / winst 
Lees hier wat de dekkingen precies inhouden.

Als er tijdens een evenement een ongeluk gebeurt waardoor iemand overlijdt, invalide wordt of een medische behandeling nodig heeft, dan zorgt de ongevallendekking ervoor dat de kosten hiervoor vergoed worden.
Je kan zelf kiezen welke personen of groepen personen je verzekert: 
–  de organisatie (werknemers, vrijwilligers, personen die je hebt ingehuurd); 
–  deelnemers (artiesten, sprekers, etc.); 
–  overige personen (mensen die je mee wil verzekeren kan je aan ons doorgeven).

Je kan als evenementenorganisator aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en voor schade aan eigendommen van personen. Met deze dekking bescherm je je organisatie tegen de financiële gevolgen die dit soort claims met zich meebrengen.  

Als de aansprakelijkheidsdekking is meeverzekerd, en er wordt tijdens het evenement schade toegebracht aan de locatie, dan is dit gedekt. Dus bijvoorbeeld als een bezoeker de gehuurde locatie beschadigt.

In geval van schade graag mailen naar schade@norisk.eu en de volgende informatie doorgeven: 
- Wat is er gebeurd, wat is er beschadigd, wanneer, wie heeft het gedaan, etc? (Graag foto’s bijvoegen als je die hebt.) 
- Eventueel facturen van huur als het beschadiging van een gehuurd object betreft. 
- Eventueel reparatiefacturen. 
Schade door motorrijtuigen valt niet onder de dekking, maar moet worden gemeld bij de WA-verzekeraar van dat voertuig. 
Lees hier meer over het melden van schades en over de afhandeling.

Als je evenement deels niet kan doorgaan, maar deels wel, hou dan rekening met een pro rata vergoeding. Afhankelijk van welk deel of welke dagen een evenement niet meer doorgaat, bepalen wij hoeveel procent van de schade wordt vergoed. Dit is dus altijd een pro rata vergoeding en nooit het hele verzekerde bedrag. Kijk in de voorwaarden als je wil weten hoe dit exact werkt.

headers - dorpsfeest2.jpg

Stuur ons een bericht

Heb je het antwoord op je vraag hier niet gevonden? Stel hem dan hier.

*
*
*
*
*