Klachtenprocedure 

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij het verzekeringscontract uitoefenen, dan kan je contact opnemen met de betrokken medewerker van No Risk. Komen jullie er samen niet uit, leg de klacht dan voor aan de directie van No Risk. Dit kan per email (info@norisk.eu). De directie zal binnen 10 werkdagen reageren op de klacht.

Als je een particulier bent en niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en je bent niet tevreden over de behandeling van je klacht door onze directie, dan kan je je klacht ook voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De volledige klachten- en geschillenprocedure staat op deze website. Hier lees je wie een klacht kan indienen, binnen welke termijn dat kan en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Mocht je niet tevreden zijn over de geboden oplossing, dan kan je je klacht voorleggen aan een bevoegde Nederlandse rechter bij het kanton in Rotterdam of Amsterdam.

Het laatste nieuws

Loading...
Videoclip.jpg
2 min 3 jan 2024

No Risk is er ook voor evenementen- en filmprofessionals

Bij No Risk gaan we verder dan alleen het verzekeren van evenementen en filmproducties. We begrijpen dat de mensen achter deze producties, de zzp...

Lees meer
headers - podium2.jpg
5 min 3 jan 2024

Veiligheidseisen aan evenementen, wereldwijd en in Nederland

Evenementen worden wereldwijd steeds moeilijker te verzekeren. Sinds de heropstart van de evenementensector zijn verzekeraars meer eisen gaan ste...

Lees meer
headers - degeletent.jpg
1 min 19 dec 2023

EB Live over No Risk’s meest onstuimige evenementenweek van 2023

In de nieuwe editie van EB Live vertelt Maarten over een onstuimige evenementenweek in juli, die begon met een buurtbewoner die geluidsoverlast v...

Lees meer