Rubrieken annuleringsverzekering incentivereizen

Wees goed verzekerd tegen de volgende risico’s:

  1. Annulering of verplaatsing
  2. Vervangend vervoer en verblijf
  3. Aansprakelijkheid
  4. Nationale rouw

Premie berekenen ›

1. Annulering of verplaatsing van (delen van) de reis

Deze rubriek geeft dekking voor de kosten die gemaakt zijn en (extra) kosten die nog gemaakt moeten worden, omdat door een gebeurtenis en/of omstandigheid buiten jouw wil de incentivereis afgelast, uitgesteld, onderbroken, naar een andere tijd of locatie verplaatst, slechts gedeeltelijk of in beperkte vorm doorgang kan vinden, of vroegtijdig beëindigd moet worden naar aanleiding van een calamiteit.

2. Vervangend vervoer en verblijf

Je verzekert de kosten die je hebt gemaakt en extra kosten die je nog moet maken, omdat er door een gebeurtenis en/of omstandigheid buiten jouw wil een alternatief vervoermiddel of verblijf moet worden ingezet om de reis door te kunnen laten gaan. Dit geldt bij uitval van het vervoer waarbij er minimaal 8 uur vertraging is. Indien het langer dan 7 dagen van tevoren bekend was dat het vervoer uitviel, is er geen recht op vergoeding.

3. Aansprakelijkheid

Hiermee verzeker je de aansprakelijkheid van de verzekerden voor door derden geleden schade aan personen of (on)roerende zaken ontstaan door of verband houdend met de verzekerde reis. De verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling ook als derden aangemerkt. Je bent verzekerd voor personenschade en
zaakschade.

4. Nationale rouw

Je bent verzekerd voor de gemaakte (extra) kosten bij uitstel, annulering of onderbreken van de incentivereis – en wanneer de (hoofd)genodigden niet kunnen deelnemen – vanwege één of meerdere dagen van nationale rouw bij bijvoorbeeld het overlijden van een lid (of meerdere leden) van het Koninklijk Huis.

Aanvullend bij te verzekeren:

  • Non-appearance, het overlijden van de opgegeven gezichtsbepalende personen.
  • Kosten voor repatriëring, een ziekenhuisopname en medische kosten (reisverzekering).
  • Uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden (ongevallenverzekering).