1. Annulering of verplaatsing van (delen van) de reis

Als je een incentive-/groepsreis organiseert en er gebeurt iets waardoor de reis onverwachts moet worden afgelast, uitgesteld, verplaatst of onderbroken, dan zorgt deze rubriek ervoor dat je de kosten terugbetaald krijgt.

De verzekeraar vergoedt de gemaakte kosten als de incentive-/groepsreis moet worden afgelast door bijvoorbeeld:

  • financiële moeilijkheden bij een bij de reis betrokken partij (bijvoorbeeld een hotel dat failliet gaat) (geldt binnen de EU);
  • onverwachtse stakingen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of op de luchthaven;
  • het overlijden van een deelnemer van de reis;
  • ingrijpen van de overheid (bijvoorbeeld het sluiten van een vliegveld of wijziging van het reisadvies).

2. Vervangend vervoer en verblijf

Als het voor het doorgaan van de reis nodig is om vervangend vervoer of verblijf te regelen, dan worden de extra kosten die je daarvoor maakt vergoed. Dus als jullie bijvoorbeeld de trein of het vliegtuig missen en dat is niet je eigen schuld, dan betaalt de verzekeraar de nieuwe trein- of vliegtickets. Of als er een staking plaatsvindt in het openbaar vervoer en je daarom een bus moet huren om naar het vliegveld te reizen, dan krijg je die kosten terugbetaald. Of als er bijvoorbeeld brand uitbreekt in het hotel waar jullie zouden verblijven en je daarom een nieuw hotel moet boeken. Als het langer dan 7 dagen van tevoren bekend was dat het vervoer uitvalt, dan heb je geen recht op vergoeding.

3. Aansprakelijkheid (secundair)

Als een van de deelnemers aan de reis schade veroorzaakt aan spullen of personen, dan kan je daar aansprakelijk voor worden gesteld. Deze verzekering beschermt je tegen dat soort schadeclaims. 

Deze aansprakelijkheidsdekking is secundair. Dat betekent dat de verzekering alleen dekking biedt als een schadeclaim niet gedekt wordt door de reguliere aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf dat de groepsreis organiseert.

4. Annulering vanwege non-appearance (optioneel)

Je kan ervoor kiezen non-appearance-dekking toe te voegen aan de verzekering. Je verzekert met deze rubriek personen die zo belangrijk zijn dat de groepsreis zonder hen niet doorgaat (bijvoorbeeld de directeur van het bedrijf). Als een groepsreis moet worden afgelast omdat de verzekerde persoon/personen niet aanwezig kunnen zijn door bijvoorbeeld ernstige ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden, dan worden de gemaakte kosten terugbetaald. De verzekerde personen moeten van tevoren worden opgegeven, en zij moeten gezond zijn op het moment dat de verzekering afgesloten wordt.

Aanvullend bij te verzekeren:

  • We adviseren je de annuleringsverzekering voor incentive- en groepsreizen aan te vullen met een reisverzekering. Onder andere medische kosten, repatriëring en verlies of beschadiging van bagage worden dan vergoed.