FAQ filmverzekeringen

Duidelijke antwoorden op de vragen die ons het meest gesteld worden. Heb je een andere vraag of is iets toch niet helemaal duidelijk, mail of bel ons even.

Een mediaproductieverzekering beschermt filmproducties tegen dingen die fout kunnen gaan tijdens het productieproces – zoals bijvoorbeeld beschadiging van film- en geluidsmateriaal, het uitvallen van belangrijke personen en fouten bij de montage.

 1. Opnamemateriaal
 2. Uitval van belangrijke personen
 3. Extra kosten
 4. Productiemateriaal
 5. Eigendommen van derden
 6. Geld

Lees hier wat de rubrieken precies inhouden.

Als personen die belangrijk zijn voor een productie (bv. hoofdrolspelers of de regisseur) ziek worden of om een andere reden niet kunnen werken, dan moeten er vaak extra kosten worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat bepaalde scènes pas weer gefilmd kunnen worden als die persoon terug is. Als je non-appearance dekking hebt afgesloten, dan krijg je de extra kosten die je in zo’n geval maakt terugbetaald.

Let op: Je moet voordat het draaien begint opgeven voor welke personen je non-appearance dekking wil afsluiten.

Het kan zo zijn dat je voor de personen die je wil verzekeren gezondheidsverklaringen moet aanleveren. Of dat nodig is is afhankelijk van het budget.

Deze rubriek wordt in onze voorwaarden ‘Uitval van belangrijke personen’ genoemd.

Dat hangt van de soort productie af. Films, series en tv-producties kunnen voor max. 12 personen non-appearance dekking afsluiten. DICE-producties (Documentaries, Industrial, Commercial, Educational) voor max. 8 personen.

Eigenlijk is het voor elke soort filmproductie een goed idee om een mediaproductieverzekering af te sluiten. Een mediaproductieverzekering is bijvoorbeeld bedoeld voor:

 • Speelfilms
 • Tv-series
 • Televisieproducties
 • Documentaires
 • Commercials
 • Videoclips
 • Fotoshoots
 • Het ontbreken van vergunningen
 • Onvoldoende belangstelling voor de productie
 • Gebrek aan financiële steun
 • Besmettelijke ziektes
 • Schade door motorrijtuigen
 • Schade die het gevolg is van cybercriminaliteit of cyberincidenten
 • Eigen gebrek en slijtage van materialen
 • Opzet, roekeloosheid en fraude

Een ‘completion bond’ is een garantie-overeenkomst die een filmproductiebedrijf afsluit ten behoeve van de financiers van de film. Met het afsluiten van een completion bond garandeert het productiebedrijf aan de financiers dat de film óf zal worden opgeleverd ongeacht mogelijke schade, óf dat de financiers schadeloos gesteld worden als oplevering onmogelijk blijkt.

No Risk is in de Benelux de enige aanbieder van dit product.

Een E&O-verzekering beschermt filmproductiebedrijven als er een claim tegen hen wordt ingediend. Als ze bijvoorbeeld beschuldigd worden van het schenden van copyrights, van laster, inbreuk op privacy, plagiaat of van het beschadigen van een handelsnaam, zorgt een E&O-verzekering ervoor dat alle rechtszaakkosten worden vergoed.

 

Wij werken samen met het bedrijf On Set Finance. On Set Finance biedt cashflow-leningen aan voor filmproducties met een budget boven de €2.000.000.

Nee, wij zijn volledig ongebonden. We bekijken per productie wat de beste verzekering is voor die productie, en overleggen daarbij natuurlijk altijd met de producent.

Neem in geval van schade meteen contact met ons op.

Lees hier meer over het melden van schades en over de afhandeling.

Ja, dat is €350, excl. kosten en assurantiebelasting.

Als je een verzekering afsluit moet je assurantiebelasting betalen over de verzekeringspremie. Meestal is dat 21% van de premie, maar wij mogen 13,45% rekenen.