Klachtenprocedure 

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij het verzekeringscontract uitoefenen, dan kan je contact opnemen met de betrokken medewerker van No Risk. Komen jullie er samen niet uit, leg de klacht dan voor aan de directie van No Risk. Dit kan per email (info@norisk.eu). De directie zal binnen 10 werkdagen reageren op de klacht.

Als je een particulier bent en niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en je bent niet tevreden over de behandeling van je klacht door onze directie, dan kan je je klacht ook voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). De volledige klachten- en geschillenprocedure staat op deze website. Hier lees je wie een klacht kan indienen, binnen welke termijn dat kan en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Mocht je niet tevreden zijn over de geboden oplossing, dan kan je je klacht voorleggen aan een bevoegde Nederlandse rechter bij het kanton in Rotterdam of Amsterdam.