Evenementen en terrorismedreiging

De recente terroristische aanslagen hebben onze maatschappij met de neus op de feiten gedrukt. Terrorisme lijkt helaas een onderdeel van ons dagelijks leven te zijn geworden.

De overheid heeft een basisdekking gecreëerd (de NHT). No Risk biedt een unieke aanvullende dekking zonder nadelen.

De recente aanslagen hebben natuurlijk impact hebben op de evenementen­branche. Zo zijn er recent evenementen afgelast vanwege potentiële dreiging van een terroristische aanslag. De actuele situatie in Nederland is dat we extra alert moeten zijn op omgevingsfactoren die afwijken van het normale patroon.

De huidige dreigingscode is “substantieel”, maar dit niveau kan zo door de overheid worden opgeschaald naar kritiek. In een dergelijke situatie is de kans groot dat (grote) publieks-evenementen op last van de overheid niet door mogen gaan.

Terrorismeverzekering

Als je evenement moet worden afgelast of onderbroken vanwege (dreiging van) een terroristische aanslag, dan ben je daar met een terrorismeverzekering tegen gedekt. De beslissing om een evenement vanwege terroristische dreiging af te gelasten ligt bij de overheid. Je kan hier als organisator niet zelfstandig toe besluiten zonder de dekking van de verzekering in gevaar te brengen.

Na de terroristische aanslagen in New York hebben verzekeraars samen met de overheid de NHT opgericht. De NHT is een verzekeringspool die schade door een terroristische aanslag tot een bedrag van €1 miljard per jaar vergoedt.

Dit lijkt een heel ruime dekking. Maar het is aan te raden een aanvullende terrorismeverzekering af te sluiten, omdat de beslissing om uit te keren bij de NHT wel tot 12 maanden kan duren. Bovendien is de dekking van de NHT alleen in Nederland van toepassing. Met een aanvullende terrorismeverzekering waarborg je de continuïteit van je onderneming.

No Risk’s uitgebreide terrorismedekking

De aanvullende uitgebreide terrorismedekking van No Risk zorgt ervoor dat je 100% dekking hebt zonder wachttijd. Ook voor evenementen in het buitenland!

Premie berekenen ›

Is een evenementenorganisator aansprakelijk in geval van terrorisme?

In principe is de organisator van een evenement niet aansprakelijk voor een terroristische dreiging of aanslag. Er is immers altijd sprake van overmacht. Maar de wijze waarop met de situatie wordt omgegaan, kan wel degelijk de aansprakelijkheid van de organisator raken.

Hier spelen de preventieve maatregelen die je neemt een rol. Is er geoefend op situaties die zich kunnen voordoen? Is het goed uitvoeren van het evacuatieplan geoefend? Hoe is crowd control geregeld? Is er adequate toegangscontrole?

Het maakt het belang van een goede evenementen­verzekering en adequaat advies groter dan ooit tevoren!

Vraag het de specialisten

De huidige dreiging vraagt om extra aandacht voor de risico’s. Laat je daarom bijstaan door professionals in evenementen­verzekeringen. Onze specialisten hebben vele jaren ervaring met het verzekeren van evenementen.