Rubrieken evenementen­verzekering

Tegen de volgende risico’s kan je je verzekeren:

  1. Annulering
  2. Extreem weer
  3. Aansprakelijkheid
  4. Materiaal
  5. Ongevallen
  6. Non-appearance
  7. Terrorisme

Premie berekenen ›

1. Annulering

Deze rubriek geeft dekking voor de kosten die voor het evenement zijn betaald en/of nog verschuldigd zijn. De dekking is van kracht als het evenement buiten de wil van de verzekerde om moet worden onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast.

Er is op deze dekking geen eigen risico van toepassing.

2. Extreem weer

Je verzekert je tegen het niet door kunnen gaan van het evenement, uitstel, onderbreking of voortijdige beëindiging door extreme weersomstandigheden. Dit zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen.

3. Aansprakelijkheid

Hiermee verzeker je op secundaire basis – aanvullend op een bestaande bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering – aansprakelijkheid voor schade die bij activiteiten in het kader van het evenement is veroorzaakt aan derden.

4. Materiaal

Alle zaken die jouw eigendom zijn, die zijn gehuurd of waarvoor je tijdens het evenement verantwoordelijk bent, verzeker je tegen verlies of beschadiging – ongeacht de oorzaak. De dekking is van kracht tijdens transport, verblijf en gebruik.

5. Ongevallen

Met de rubriek ongevallen verzeker je een uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Deze dekking geldt voor de hele organisatie, dus zowel medewerkers als vrijwilligers van het evenement.

Tijdens de op- en afbouw, maar ook gedurende het evenement kan één van de vrijwilligers of medewerkers altijd iets overkomen.

Met deze dekking zorg je ervoor dat de betrokkene of nabestaanden een tegemoetkoming krijgen in de kosten die een ongeval met zich meebrengt.

6. Non-appearance

Non-appearance dekking kan worden toegevoegd aan een onkosten/annuleringsverzekering. Je verzekert met deze dekking personen die zo belangrijk zijn dat het evenement zonder hen niet doorgaat (bijvoorbeeld grote artiesten). Als een evenement moet worden geannuleerd omdat de verzekerde persoon/personen niet aanwezig kunnen zijn door bijvoorbeeld ernstige ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden, dan is de schade gedekt. De verzekerde personen moeten gezond zijn op het moment dat de verzekering afgesloten wordt.

7. Terrorisme

Na de terroristische aanslagen in New York hebben verzekeraars samen met de overheid de NHT opgericht. De NHT is een verzekeringspool die schade door een terroristische aanslag tot een bedrag van €1 miljard per jaar vergoedt.

Onze aanvullende terrorisme-dekking zorgt ervoor dat je 100% dekking hebt zonder wachttijd. De dekking geldt ook voor evenementen in het buitenland! Lees meer over onze terrorisme-dekking.