FAQ annuleringsverzekering voor incentivereizen

Duidelijke antwoorden op de vragen die ons het meest gesteld worden. Heb je een andere vraag of is iets toch niet helemaal duidelijk, mail of bel ons even.

Ook wel annuleringsverzekering genoemd. Als je incentivereis moet worden onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast, dan zorgt deze dekking ervoor dat je alle kosten die je maakt bij de organisatie van je incentivereis terugkrijgt van de verzekeraar. Geef van tevoren duidelijk aan welke kosten je maakt. Bij deze dekking geldt geen eigen risico.

Annulering door non appearance moet apart worden verzekerd.

Omstandigheden die buiten de controle van de verzekerde om plaatsvinden, en waardoor een incentivereis moet worden afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd. Deze omstandigheden moeten zich voordoen tijdens de dekkingsperiode.

Organisatorische problemen, onvoldoende belangstelling, vergunning/toestemming van autoriteiten, het niet nakomen van contractuele verplichtingen en slecht weer, tenzij meeverzekerd.

Op de slecht-weer-uitsluiting wordt geen beroep gedaan als: 1. de betreffende weersomstandigheden zijn te beschouwen als een natuurramp, of 2. de weersomstandigheden ertoe hebben geleid dat het pand waarin de incentivereis plaatsvindt onbruikbaar is geworden, of 3. de locatie van de incentivereis door extreme weersomstandigheden niet te bereiken is.

Non-appearance dekking kan worden toegevoegd aan een onkosten/annuleringsverzekering. Je verzekert met deze dekking personen die zo belangrijk zijn dat de incentivereis zonder hen niet doorgaat (bijvoorbeeld grote artiesten). Als een incentivereis moet worden geannuleerd omdat de verzekerde persoon/personen niet aanwezig kunnen zijn door bijvoorbeeld ernstige ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden, dan is de schade gedekt. De verzekerde personen moeten gezond zijn op het moment dat de verzekering afgesloten wordt.

De annuleringsverzekering voor incentivereizen bestaat uit de onderstaande rubrieken.

– Annulering of verplaatsing
– Vervangend vervoer en verblijf
– Aansprakelijkheid
– Nationale rouw

Lees hier meer over deze rubrieken en de bijbehorende dekking.

Je kan als organisator aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en voor schade aan eigendommen van personen. Met deze verzekering dek je je organisatie in tegen de financiële gevolgen die dit soort claims met zich meebrengen.

Als er sprake is van een aanspraak of omstandigheid die zou kunnen leiden tot schadevergoeding, dan moet je dat snel aan Klap No Risk laten weten. Dan kan eventueel een expert worden ingeschakeld.

Hoe te handelen bij ongevallen? Als een ongeval heeft geleid tot blijvende invaliditeit, dan moet de verzekeringnemer dit binnen 3 maanden na het ongeval bij ons melden.

Als je incentivereis deels niet kan doorgaan, maar deels wel, hou dan rekening met een prorata vergoeding. Afhankelijk van welk deel of welke dagen een incentivereis niet meer doorgaat, bepalen wij hoeveel procent van de schade wij vergoeden. Dit is dus altijd een pro rata vergoeding en nooit het hele verzekerde bedrag. Kijk in de voorwaarden hoe dit exact werkt.