Wat te doen bij schade?

Contact met No Risk

In geval van schade graag mailen naar schade@norisk.eu en de volgende informatie doorgeven:

  • Wat is er gebeurd, wat is er beschadigd, wanneer, wie heeft het gedaan, etc? (Graag foto’s bijvoegen als je die hebt.)
  • Eventueel facturen van huur als het beschadiging van een gehuurd object betreft.
  • Eventueel reparatiefacturen.

Schade door motorrijtuigen valt niet onder de dekking, maar moet worden gemeld bij de WA verzekeraar van dat voertuig.

Na de eerste melding

  • Wij doen een eerste beoordeling en eventueel nemen we nog contact met je op om verder te overleggen.
  • We melden de schade bij de verzekeraar. We zullen jou en de eventuele belangenbehartiger een bevestiging toesturen dat de zaak gemeld is.
  • Ook zullen we met de verzekeraar overleggen of het verstandig is een expert in te schakelen. Bij een eventuele expertise zal een expert contact met jou en/of de benadeelde opnemen.

De verzekeraar zal – na ontvangst van alle van belang zijnde informatie en het eventuele expertiserapport – uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van aansprakelijkheid van jouw kant, de dekking en de eventuele uitkering.

Wij monitoren het gehele schadetraject, beantwoorden eventuele vragen en zorgen dat de schadebehandeling zo snel en correct mogelijk verloopt. We houden je natuurlijk op de hoogte van de stand van zaken. Van medische aangelegenheden worden wij niet op de hoogte gehouden in verband met de privacywetgeving. 

Als je nog vragen hebt dan kan je natuurlijk ook altijd telefonisch contact met ons opnemen: +31 (0) 20 225 00 69.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar. Als er tijdens een evenement iets zeer ernstigs gebeurt, bel dan Maarten of Michiel:

Maarten: +31 (0) 6 55 377 660

Michiel: +31 (0) 6 46 207 222