headers - podium2.jpg

Veiligheidseisen aan evenementen, wereldwijd en in Nederland

Hannah 5 min

Evenementen worden wereldwijd steeds moeilijker te verzekeren. Sinds de heropstart van de evenementensector zijn verzekeraars meer eisen gaan stellen aan de veiligheid en sommige dekkingen zijn verdwenen. Maar hoe zit dat in Nederland?

Hierover spraken wij met Event Safety Institute, een onafhankelijk expertisecentrum voor evenementenveiligheid. Michiel vertelde hen dat de eisen die verzekeraars stellen aan de veiligheid van evenementen in ons land nog beperkt zijn, omdat het in de Nederlandse evenementenmarkt over het algemeen zeer professioneel geregeld is. Verzekeraars stellen geen specifieke eisen, maar wanneer een veiligheidsplan ondermaats is dan maken zij wel de keuze om niet te verzekeren of een hoger eigen risico te rekenen.

Lees het hele artikel op de website van Event Safety Institute.