Completion bond

Met het afsluiten van een completion bond garandeert het productiebedrijf aan de financiers dat de film of serie zal worden afgemaakt, of dat de financiers anders schadeloos gesteld worden.

Wat is een completion bond?

Een ‘completion bond’ is een garantie-overeenkomst die een filmproductiebedrijf afsluit ten behoeve van de financiers van de film. Met het afsluiten van een completion bond garandeert het productiebedrijf aan de financiers dat de film ofwel zal worden opgeleverd ongeacht mogelijke schade, of dat de financiers schadeloos gesteld worden als oplevering onmogelijk blijkt.

Een controller houdt in opdracht van No Risk On Set en de verzekeraar toezicht op het verloop van de filmproductie, en stuurt het proces bij als dat nodig is. In het uitzonderlijke geval dat de productie moet worden afgelast, neemt de verzekeraar de film met alle rechten en verplichtingen over van de filmproducent. Op deze manier zijn de financiers er altijd van verzekerd dat de film waarin zij hebben geïnvesteerd ook daadwerkelijk gemaakt wordt.

De completion bond staat er niet voor garant dat het verwachte rendement behaald zal worden. Dat is een risico van de financier zelf.

Vragen?

Neem contact op via
020 225 00 69
of stuur een mail naar
info@norisk.eu

Je kan bij ons terecht voor:

–  Mediaproductieverzekeringen
–  E&O-verzekeringen
–  Completion bonds
–  Cash flow-faciliteit