FAQ evenementenverzekeringen

Duidelijke antwoorden op de vragen die ons het meest gesteld worden. Heb je een andere vraag of is iets toch niet helemaal duidelijk, mail of bel ons even.

Ook wel annuleringsverzekering genoemd. Als je evenement moet worden onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast, dan zorgt deze dekking ervoor dat je alle kosten die je maakt bij de organisatie van je evenement terugkrijgt van de verzekeraar. Geef van tevoren duidelijk aan welke kosten je maakt, en of geanticipeerde winst moet worden meeverzekerd. Bij deze dekking geldt geen eigen risico.

Annulering door non-appearance en slecht weer moeten apart worden verzekerd.

Omstandigheden die buiten de controle van de verzekerde om plaatsvinden, en waardoor een evenement moet worden afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd. Deze omstandigheden moeten zich voordoen tijdens de dekkingsperiode.

Organisatorische problemen, onvoldoende belangstelling, vergunning/toestemming van autoriteiten, het niet nakomen van contractuele verplichtingen en slecht weer, tenzij meeverzekerd.

Op de slecht-weer-uitsluiting wordt geen beroep gedaan als: 1. de betreffende weersomstandigheden zijn te beschouwen als een natuurramp, of 2. de weersomstandigheden ertoe hebben geleid dat het pand waarin het evenement plaatsvindt onbruikbaar is geworden, of 3. de locatie van het evenement door extreme weersomstandigheden niet te bereiken is.

Non-appearance dekking kan worden toegevoegd aan een onkosten/annuleringsverzekering. Je verzekert met deze dekking personen die zo belangrijk zijn dat het evenement zonder hen niet doorgaat (bijvoorbeeld grote artiesten). Als een evenement moet worden geannuleerd omdat de verzekerde persoon/personen niet aanwezig kunnen zijn door bijvoorbeeld ernstige ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden, dan is de schade gedekt. De verzekerde personen moeten gezond zijn op het moment dat de verzekering afgesloten wordt.

Een buitenevenement organiseren in Nederland is niet zonder risico’s. De weersomstandigheden kunnen zo slecht zijn dat een evenement moet worden afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig moet worden beëindigd. Je kan ervoor kiezen deze dekking toe te voegen aan de onkosten/annuleringsverzekering.

Je moet extreem weer-dekking ten minste 14 dagen voordat het evenement begint aanvragen. Deze dekking kan alleen worden afgesloten voor evenementen die in Nederland plaatsvinden

Veel evenementen worden georganiseerd in de veronderstelling dat er winst gaat worden gemaakt. Je kan ervoor kiezen de verwachte winst te verzekeren. Als het evenement dan moet worden uitgesteld, onderbroken of afgelast, dan krijg je de misgelopen inkomsten uitgekeerd.

Je kan het materiaal dat wordt gebruikt op je evenement verzekeren tegen beschadiging of diefstal. Zowel gehuurd als eigen materiaal is gedekt. Je bent verzekerd als materiaal beschadigd raakt of gestolen wordt op de evenementenlocatie, of tijdens vervoer van en naar de locatie. Je bent niet verzekerd als de schade het gevolg is van normale slijtage; maar alle andere oorzaken zijn gedekt. Diefstal is alleen gedekt als er geweld bij gepleegd is, of als er is ingebroken.

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk wat de huurder en de verhuurder hebben afgesproken. Wij adviseren om inclusief verzekering te huren, laat de eigenaar zijn eigen spullen verzekeren. Dit is misschien iets duurder, maar het scheelt bij een eventuele schade een hoop administratieve rompslomp.

– Onkosten / annulering
– Extreem weer
– Non-appearance
– Aansprakelijkheid
– Materiaal
– Ongevallen
– Losgeld
– Verlies van inkomsten / winst

Lees hier wat de rubrieken precies inhouden.

Als tijdens een evenement een ongeluk gebeurt waardoor iemand overlijdt, invalide wordt of een medische behandeling nodig heeft, dan zijn de kosten hiervoor verzekerd.

Je kan zelf kiezen welke personen of groepen personen je verzekert:
–  de organisatie (werknemers, vrijwilligers, personen die je hebt ingehuurd);
–  deelnemers (artiesten, sprekers, etc.);
–  overige personen (mensen die je mee wil verzekeren kan je aan ons doorgeven).

Je kan als evenementenorganisator aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en voor schade aan eigendommen van personen. Met deze verzekering dek je je organisatie in tegen de financiële gevolgen die dit soort claims met zich meebrengen.

Als de rubriek aansprakelijkheid is meeverzekerd, en er wordt tijdens het evenement schade toegebracht aan de locatie, dan is dit gedekt. Dus bijvoorbeeld als een bezoeker de gehuurde locatie beschadigt.

Neem in geval van schade meteen contact met ons op.

Lees hier meer over het melden van schades en over de afhandeling.

Als je evenement deels niet kan doorgaan, maar deels wel, hou dan rekening met een pro rata vergoeding. Afhankelijk van welk deel of welke dagen een evenement niet meer doorgaat, bepalen wij hoeveel procent van de schade wordt vergoed. Dit is dus altijd een pro rata vergoeding en nooit het hele verzekerde bedrag. Kijk in de voorwaarden hoe dit exact werkt.