‘Wij willen in eerste instantie een partner zijn voor evenementenmakers’

In de april/mei-editie van het tijdschrift EB Live is een interessant interview met Maarten van Klap No Risk verschenen. In het interview praat Maarten over de fusie tussen Klap en No Risk, die vrijwel precies samenviel met het begin van de coronacrisis. Ook bespreekt hij het effect dat de pandemie op de evenementenbranche heeft gehad,  en de manier waarop wij als verzekeringsmakelaar kunnen bijdragen aan risicomanagement bij de organisatie van evenementen.

Lees hier het interview in de april/mei-editie van EB Live.

De voorwaarden voor toelating tot het garantiefonds zijn bekend

Op 19 maart heeft de overheid de voorwaarden voor het garantiefonds voor evenementen bekendgemaakt in een kamerbrief. Evenementen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op het garantiefonds:

 • Er moeten twee eerdere edities van het evenement zijn georganiseerd.
 • Je moet voor de afgelopen twee edities van het evenement een annuleringsverzekering hebben afgesloten.
 • De regeling geldt voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december 2021 plaatsvinden. 
 • Evenementen die gepland stonden voor 1 juli, maar die verplaatst worden naar een datum tussen 1 juli en 31 december komen ook in aanmerking.
 • Evenementen moeten in Nederland plaatsvinden.
 • De regeling is bedoeld voor professionele organisatoren van betaalde publieksevenementen (festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen).
 • Gratis evenementen kunnen niet meedoen aan het garantiefonds.

Verder gelden de volgende regels:

 • Anders dan eerder werd aangekondigd, komen ook evenementen met minder dan 3.000 bezoekers in aanmerking.
 • Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het garantiefonds wordt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld.
 • Als een evenement moet worden geannuleerd vanwege de coronasituatie, dan ontvangt de organisator maximaal 100% van de gemaakte kosten. Van dat bedrag is 80% een gift; de andere 20% moet worden terugbetaald aan de overheid.
 • Fees aan de eigenaar van een sportevenement (internationale federatie of commerciële partij), gages van buitenlandse artiesten, afschrijvingskosten en investeringen in vaste activa vallen niet onder de subsidiabele kosten.
 • Organisatoren moeten zich aan de op het moment van het evenement geldende coronamaatregelen houden.

De overheid streeft ernaar 3 tot 6 weken van tevoren bekend te maken of evenementen door kunnen gaan. Het kan echter voorkomen dat evenementen korter van tevoren moeten worden geannuleerd.

Om een beroep te kunnen doen op de regeling, moeten organisatoren zich minstens drie maanden voor hun evenement aanmelden op de website RVO.nl. (Als je een evenement in juli organiseert, mag het korter van tevoren). Je moet daarbij de verzekeringspolis aanleveren van de annuleringsverzekering die je voor het evenement afsluit. Ook moet je de annuleringsverzekeringspolissen voor de twee meest recente, in Nederland gehouden edities van je evenement aanleveren.

Je kan Klap No Risk altijd even bellen of mailen als je vragen hebt over het garantiefonds. Wij zijn uiteraard altijd op de hoogte van de stand van zaken en de ontwikkelingen.

Er komt een garantiefonds van 300 miljoen euro voor de evenementenbranche

Het kabinet heeft donderdag aangekondigd dat er een garantiefonds van ten minste 300 miljoen euro wordt opgericht voor de evenementenbranche. Hierdoor kan de branche, die al sinds maart vorig jaar stilstaat, weer gaan opstarten.

Zonder hulp van de overheid kunnen evenementenorganisatoren niet beginnen met het voorbereiden van evenementen. Verzekeraars dekken het risico dat evenementen moeten worden afgelast vanwege de coronacrisis namelijk niet. En omdat de sector het in 2020 al zo zwaar te verduren heeft gehad, kunnen organisatoren dit risico over het algemeen absoluut niet zelf dragen.

De evenementenbranche vraagt de overheid daarom al een tijd lang een garantiefonds op te zetten, waarbij de overheid garant staat als evenementen door de coronacrisis niet door kunnen gaan. Organisatoren worden door een garantiefonds in staat gesteld te beginnen met het organiseren van evenementen. Het geeft hen de financiële zekerheid die nodig is om contracten aan te gaan met zzp’ers, artiesten en leveranciers.

Omdat het organiseren van een evenement lang duurt, moeten organisatoren nu al kunnen beginnen met de voorbereidingen. Anders zouden er – ook als het aantal coronabesmettingen naar beneden gaat en het samenkomen van grote groepen mensen weer kan – later dit jaar helemaal geen muziekfestivals, culturele evenementen en sportwedstrijden plaatsvinden.

Donderdag stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor het opzetten van een garantiefonds. Het garantiefonds wordt een onderdeel van een nieuw pakket aan economische steunmaatregelen. Het kabinet heeft aangegeven dat het fonds ten minste 300 miljoen euro zal bevatten, en dat het bedoeld is voor festivals, zakenbeurzen en sportwedstrijden die na 1 juli plaatsvinden en minimaal 3.000 bezoekers trekken.

Hoe het garantiefonds precies gaat worden ingevuld, moet nog verder worden uitgewerkt. We houden onze klanten op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Het kabinet stemt morgen over een garantiefonds voor de evenementenbranche

Het kabinet stemt morgen over het opzetten van een garantiefonds voor de evenementenbranche. Als het kabinet toezegt, kunnen organisatoren beginnen met het voorbereiden van evenementen voor komende zomer.

De evenementenindustrie is door de coronacrisis volledig tot stilstand gekomen. Sinds maart 2020 hebben er geen evenementen, concerten en festivals kunnen plaatsvinden. Omdat de 1,5-meter-regel op evenementen niet te hanteren is, bleef de branche ook stilstaan toen de maatregelen in de zomer werden versoepeld en andere sectoren weer (gedeeltelijk) opengingen. De evenementenbranche is daarom een van de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de crisis. Het omzetverlies is enorm, en organisatoren hebben een groot deel van hun personeel moeten ontslaan. Bovendien zat de hele keten aan zzp’ers, leveranciers en artiesten dit jaar grotendeels zonder werk.

Omdat de hele branche zou instorten als er in 2021 weer geen evenementen kunnen plaatsvinden, hebben we samen met een aantal andere leden van de Alliantie van Evenementenbouwers een plan geschreven voor het oprichten van een garantiefonds. Een garantiefonds zou organisatoren in staat stellen weer te kunnen beginnen met het organiseren van evenementen. Organisatoren kunnen nu nog niet starten met de voorbereidingen omdat verzekeraars evenementen niet meer willen verzekeren tegen annulering als gevolg van een pandemie, en organisatoren geen buffer meer hebben om zelf risico’s te nemen.

Morgen stemt de Tweede Kamer over een motie waarin de VVD en D66 het kabinet vragen dit garantiefonds voor 1 februari op te richten. Omdat evenementen een lange voorbereidingstijd hebben, is het belangrijk dat het garantiefonds er snel komt. Organisatoren kunnen dan op tijd beginnen met het boeken van artiesten en zzp’ers, en contracten aangaan met leveranciers.

Hopelijk zegt het kabinet toe, en wordt het garantiefonds binnenkort opgericht. Als de overheid het pandemierisico opvangt, kunnen wij weer gewoon evenementenverzekeringen gaan verstrekken, en dan kunnen organisatoren weer beginnen met het organiseren van mooie evenementen.

We zullen onze klanten de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Een speciale editie van De Nachttafel in het Kantoor van de Nacht

We gaan samen met Klap verder als Klap No Risk

De verzekeringsmarkt is de laatste tijd snel en sterk aan het veranderen. Het wordt voor makelaars steeds moeilijker om goede deals te sluiten met verzekeraars, en dus om de prijzen laag te houden en een goede dienstverlening te kunnen leveren aan klanten. Wij liepen hier steeds meer tegenaan, en zijn daarom op zoek gegaan naar schaalvergroting. Uiteindelijk hebben we besloten vanaf 1 januari 2020 samen te gaan werken met verzekeringsmakelaar Klap.

Klap is een andere Amsterdamse makelaar die net als No Risk gespecialiseerd is in evenementenverzekeringen. Door samen te gaan werken met Klap worden we verreweg de grootste aanbieder van evenementenverzekeringen in Nederland. Dit zal onze slagkracht enorm vergroten, en we zullen dus betere deals kunnen sluiten.

Naast evenementenverzekeringen blijven we natuurlijk ook gewoon verzekeringen aanbieden voor filmproducties, artiesten, evenementenlocaties en creatieve professionals. We verwachten dat de fusie met Klap ook voor die klanten alleen maar gunstig zal zijn.

Als je vragen of opmerkingen hebt kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen!

PACCT x Nightlife Clerks panel in Kantoor van de Nacht: Keeping it Real – Hip-Hop and Mental Health


Tijdens ADE hosten wij een panel in ons Kantoor van de Nacht in de A’DAM Toren:

For decades keeping it real is the adage to grant your track the authenticity it needs. Telling personal stories, making listeners part of your personal life. In this respect, lyrics could reflect the rapper’s soul and could thus be gateways to the personal wellbeing of the person behind the artist. In this special panel mental coach Esther van der Poel will talk with several rappers and hiphop professionals in response to their lyrics and personal feelings.

Mental coach: Esther van der Poel (PACCT)
Panelists: S10 (Wolf Bookings), DØS (Nocaprecords), Casper Knipscheer (Twist Agency), Freez (rapper), Daniël Busser (rapper)
Moderator: Bjorn Schipper (Schipper Legal)

Powered by PACCT and The Nightlife Clerks