Film- en televisieproducties zijn kostbaar en onvoorspelbaar. Als iets niet volgens plan gaat, kan dat een productiebedrijf veel geld kosten. Een hoofdrolspeler kan bijvoorbeeld ziek worden, of filmmateriaal kan beschadigd raken. Het is belangrijk om dat soort risico’s af te dekken, en No Risk On Set kan je daarbij helpen.

No Risk On Set is daarnaast de enige partij in Nederland waar je terecht kan voor een completion bond. Ook bieden we een cash flow-faciliteit aan, en kan je bij ons een E&O-verzekering afsluiten.

Verzekeringen voor filmproducties

Productieverzekering

Een productieverzekering dekt alle kosten die worden gemaakt bij het produceren van een film- of een televisieserie. Dit omvat zowel de uitgaven die van tevoren zijn gedaan, als de kosten die nog moeten worden gemaakt. Hieronder valt bijvoorbeeld het aanschaffen of huren van beeld- en geluidsapparatuur, decors, lampen, kostuums en cast en crew. Als de opnamen worden onderbroken, vertraagd, geannuleerd of voortijdig beëindigd, krijg je de productiekosten uitgekeerd.

Cash flow-faciliteit

Filmproductiebedrijven krijgen tijdens de productie van een film vaak te maken met een cash flow-probleem. De financiering van een film wordt namelijk in tranches vrijgegeven, terwijl meteen vanaf het begin van de productie veel kosten moeten worden gemaakt. Om dit cash flow-probleem op te vangen, werkt No Risk On Set samen met On Set Finance. On Set Finance is een bedrijf dat een cash flow-faciliteit aanbiedt aan filmproducties met een budget dat hoger is dan 2 miljoen euro.

Errors & Omissions

De inhoud van een filmproductie kan leiden tot claims. Je kan bijvoorbeeld beschuldigd worden van het schenden van copyrights, van laster, inbreuk op privacy, plagiaat of van het beschadigen van een handelsnaam. Met een E&O-verzekering bescherm je je bedrijf tegen dit soort claims.

Completion bond

Een ‘completion bond’ is een garantie-overeenkomst die een filmproductiebedrijf afsluit ten behoeve van de financiers van de film. Met het afsluiten van een completion bond garandeert het productiebedrijf aan de financiers dat de film ofwel zal worden opgeleverd ongeacht mogelijke schade, ofwel dat de financiers schadeloos gesteld zullen worden als oplevering onmogelijk blijkt.

Een controller zal in opdracht van No Risk On Set en de verzekeraar toezicht houden op het verloop van de filmproductie, en het proces bijsturen als dat nodig is. In het uitzonderlijke geval dat de productie moet worden afgelast, neemt de verzekeraar de film met alle rechten en verplichtingen over van de filmproducent. Op deze manier zijn de financiers er altijd van verzekerd dat de film waarin zij hebben geïnvesteerd ook daadwerkelijk gemaakt zal worden.

De completion bond staat er niet voor garant dat het verwachte rendement behaald zal worden. Dat is een risico van de financier zelf.