Bereikbaarheid en klachtenprocedure 

Telefonische bereikbaarheid

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 09.00 – 17.30 uur. 

Als we niet bereikbaar zijn, kan je een voicemail inspreken. Wij bellen je dan zo snel mogelijk terug.

Je belt ons tegen je gebruikelijke belkosten.

Calamiteiten:   In geval van calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar. Als er tijdens een evenement iets zeer ernstigs gebeurt, bel dan Maarten of Michiel:

Maarten:+31 (0) 6 55 377 660

Michiel:+31 (0) 6 46 207 222

Reactietermijnen

  1. Het beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en nieuwe verzekeringen: binnen een week. 
  2. Het accepteren van nieuwe verzekeringen en het wijzigen en opzeggen van bestaande: binnen een week.
  3. Het verstrekken van verzekeringstechnische opgaven en documenten, zoals polissen en verzekeringsbewijzen (nieuwe en bestaande verzekeringen): zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen.
  4. Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen: zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen.
  5. Klachtenbehandeling: zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen.

Klachten

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij het verzekeringscontract uitoefenen, dan kan je contact opnemen met de betrokken medewerker van Klap No Risk. Komen jullie er samen niet uit, leg de klacht dan voor aan de directie van Klap No Risk. Dit kan per email (info@klapnorisk.nl).

Als je een particulier bent en niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en je bent niet tevreden over de behandeling van je klacht door onze directie, dan kan je je klacht ook voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). De volledige klachten- en geschillenprocedure staat op deze website. Hier lees je wie een klacht kan indienen, binnen welke termijn dat kan en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Mocht je niet tevreden zijn over de geboden oplossing, dan kan je je klacht voorleggen aan een bevoegde Nederlandse rechter bij het kanton in Rotterdam of Amsterdam.

Ons volledige klachtenbeleid vind je hier.